;
Acupunctuur bij verdriet, verlies en rouwverwerking
13 februari 2022 

Acupunctuur bij verdriet, verlies en rouwverwerking

Ondersteuning bij het verwerken van bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare, een relatiebreuk of echtscheiding, liefdesverdriet, verlies van een baan of bedrijf of een lichaamsfunctie, of bij andere verlies-ervaringen.

Verlies hoort bij het leven, maar het doet wel pijn

Iedereen maakt in zijn leven momenten mee waarop mensen of dingen wegvallen die bijzonder dierbaar waren. Dit is heel duidelijk wanneer bijvoorbeeld een partner, kind of ouder overlijdt. Dit geeft vaak aanvankelijk een schok, waarbij je in beslag genomen wordt door de praktische kant van de veranderde situatie. Na enige tijd is de regelfase meestal voorbij, en kom je voor de nieuwe realiteit te staan, waarin iets heel belangrijks is weggevallen, en er nog niks nieuws in de plaats hiervan is gekomen. Dit geldt ook bij andere soorten verliezen zoals liefdesverdriet, moeten stoppen met een carrière, bedrijf of baan, achteruitgang van je gezondheid of zelfs bijvoorbeeld de dood van een huisdier of goede vriend. Soms kan je denken dat je niet zoveel verdriet zou mogen hebben om het verlies. Dat je er nu wel overheen zou moeten zijn. Maar het gaat erom dat je het voelt, en niet om of het volgens je omgeving, jezelf of de maatschappij ‘normaal’ gevonden wordt.

Jouw gevoel geeft aan hoe het verlies voor jou is. Dit staat los van of je vindt dat je je zo mag voelen, of van wat je omgeving ervan vindt

Het gaat niet alleen om verdriet

Het verliezen van een dierbare of iets dierbaars gaat vanzelfsprekend gepaard met verdriet. Ook is het normaal dat er andere gevoelens bij kunnen komen kijken zoals boosheid, frustratie, angst, onzekerheid, verwarring en stuurloosheid (nog geen nieuw doel hebben). Vaak spelen er ook momenten van ontkenning (nog niet kunnen aanvaarden wat er is gebeurd) en somberheid (tot depressie aan toe). Dit alles is op zich normaal. Het wordt vaak pas een probleem wanneer het lastig wordt om te blijven functioneren, of wanneer het zo lang aanhoudt dat het proces van verwerking lijkt te stagneren. Dit laatste kan bijvoorbeeld wanneer iemand zo somber wordt dat er geen wil meer is om op zoek te gaan naar nieuwe invulling van het leven. 

Ook het lichaam reageert; fysieke klachten kunnen erbij horen

 Je kan ook fysieke klachten krijgen in het verwerkingsproces, zoals maagklachten (bijvoorbeeld maagzweer, misselijkheid, gebrek aan eetlust), huidklachten (jeuk, uitslag, droogheid), longklachten (bijvoorbeeld meer allergische klachten, kortademigheid of een pijnlijk gevoel in de luchtwegen) of allerlei vormen van buikpijn. Allerlei pijnklachten zijn mogelijk, dus ook hoofdpijn, rugpijn of opspelende oude blessures. Of je immuunsysteem verzwakt, waardoor je bevattelijk wordt voor bijvoorbeeld griep. Dit zijn vaak uitingen van het ‘niet willen doorslikken, niet willen verteren of niet kunnen loslaten’. De pijn kan niet goed doorvoeld worden en gaat zich dan fysiek laten voelen. Hier zie je hoe diepe psychische pijn zich kan vastbijten in het lichaam.

Behandeling bij Acupunctuur Eindhoven & Best

Wanneer je je met een dergelijke verlies-ervaring meldt bij acupunctuur Eindhoven & Best kijken we samen waar je zit in je verwerkingsproces in combinatie met het inzetten van acupunctuur om je lichaam te helpen bepaalde pijnlijke onderdelen van de rouw te laten ‘passeren’. Iets eindelijk doorslikken, accepteren, verteren, eindelijk durven loslaten zonder te vergeten. We ondersteunen je lichaam om de pijn van het afscheid nemen om te zetten in het plezierige gevoel van waardering van wat is geweest, waarbij de pijn gevoeld mag worden, zodat die vervolgens stap voor stap minder scherp kan worden, waardoor je weer vooruit kunt kijken. Dit alles met respect voor het feit dat alles dat dierbaar was, de tijd verdient om verwerkt te worden, waarbij er tegelijkertijd oog voor is dat het voor jou draaglijk en werkbaar moet zijn.

Verwerken betekent niet dat je hoeft te vergeten

Longen

In de Chinese geneeskunde is bij verdriet en afscheid één orgaan het meest vooraanstaand en dat zijn de longen. De longen worden door de Chinezen ook geassocieerd met de herfst, het seizoen waarin de natuur de balans opmaakt: wat wordt meegenomen naar het nieuwe jaar, en waarvan nemen we afscheid? Bomen laten hun blad vallen, zodat dit weer onderdeel kan uitmaken van de kringloop. Veel dieren trekken zich terug en keren hun aandacht naar binnen, om in de lente weer naar buiten te komen met energie en inspiratie voor een heel nieuw jaar. Wanneer je voor een rouwproces komt te staan, vergt dit van je longen een grote inspanning. Ook jij bent bezig iets los te laten en te bepalen wat je wel meeneemt in je leven, en wat je achter je durft te laten. Dit doet een beroep op je longen. Wie huilt, voelt zijn longen. Huilen ‘lucht op’. Wie flink verdriet heeft, merkt vaak ook een schorre stem op, of heeft moeite met diep ademhalen. De acupunctuur biedt mogelijkheden om de longen in dit proces extra te ondersteunen en te ontspannen. Dit verkleint de kans op somberheid, ‘verlammen’ en blijven hangen en helpt om je om het proces van afscheid en weer vooruit kunnen kijken optimaal te laten verlopen.

Meld je gerust

Twijfel je of jouw verhaal past bij behandeling bij Acupunctuur Eindhoven & Best? Meld je dan gerust door te bellen of te mailen. Zo kunnen we samen kijken wat je nodig hebt en wat ik daarin kan bieden.


Tekst door Geertje van de Burgh

https://zelfwijzer.nl/acupunctuur-bij-verdriet-verlies-en-rouwverwerking

Reactie plaatsen